Шановні читачі!

                    Ми раді, що Ви завітали до нас!

Нашу бібліотеку називають « Книжчиним домом». « Гарна бібліотека є книжковим відображення Всесвіту»,- говорив відомий вчений -бібліотекознавець М. Рубакін. Тож слід пам’ятати, що відкриваючи перед дитиною двері бібліотеки, ми ніби даруємо їй Всесвіт.

                Але відкрити двері мало. Треба наполегливо працювати, щоб за допомогою  книги сприяти дитини, формувати у неї почуття патріотизму. Готувати дітей до їхнього входження у сучасний світ, впливати на розумові здібності підростаючого покоління.

               Кожен маленький читач, переступивши поріг нашої бібліотеки, попадає в світ дитинства, книги, читання.  Тут не тільки збирають, зберігають та видають книги, журнали, аудіо-, відео- записи, але й радують дітей книжковими виставками, веселими святами та цікавими зустрічами!

               Ми завжди готові допомогти підібрати потрібну літературу, навчити користуватися каталогами словниками, енциклопедіями, відповісти на самі каверзні та самі особисті питання дітей та підлітків.

Наша бібліотека допоможе всім: учням, вчителям, батькам, бабусям та дідусям!

                                                                                                                                                                  

Ми працюємо для Вас!

 

Кожен день з 8.30  до 16.30

 

Вихідні дні – субота, неділя.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

  У 2019 – 2020 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки буде спрямована на: 

 • якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги; 
 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу школи в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів; 
 • виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації; 
 • навчання школярів технологіям користування бібліотекою; 
 • сприяння виховання гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку; 
 • інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності; 
 • виховання мислячого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури; 
 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, педагогізація батьківської громадькості шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї; 
 • створення комфортного бібліографічного середовища; 
 • реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні і сучасні носії інформації, так і мультимедійні технології. 


Бібліотека буде продовжувати і далі працювати над проблемою « Виховання соціально адаптованої особистості, здатної самостійно сприймати інформацію, формувати особисті погляди та інтереси , впевненої в собі, готової до активного життя в сучасному суспільстві».

 

Зміст роботи і завдання шкільної бібліотеки

 • Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховувати учнів на високих зразках світової і вітчизняної культури, формувати на цій основі національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як до головного джерела знань;
 • Виховувати в учнів інформаційну культуру, культуру читання; формувати вміння користуватись бібліотекою, її послугами, а також книгою, її довідковим апаратом; розвивати творчу думку, пізнавальні здібності й інтереси учнів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;
 • Сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи; забезпечувати їх літературою;
 • Підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу з тим, щоб кожен учень володів основами бібліотечно-бібліографічних знань;
 • Одним із важливих завдань шкільної бібліотеки є екологічне виховання учнів, що передбачає формування у них шанобливого ставлення до природи;

Сприяти формуванню громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною.